privaatsus

Sellel lehel saad täpselt teada millist infot Mittetulundusühing Tallinna Snuukriklubi (edaspidi Klubi) kogub, milleks meil seda vaja on ja kuidas me seda käsitleme.

Eesmärgid

Kogume infot oma liikmetest, partneritest ja toetajatest ainult nende nõusolekuga ja kahel eesmärgil:

  • Finantsaruandluse korrektsus
  • Huvitatud osapoolte teavitamine klubi tegevusest ja piljardist

Info käsitlemine

  • Kogu privaatne informatsioon on hoiustatud Google Cloud platvormil, mis vastab GDPR nõuetele
  • Ligipääs andmetele on ainult Klubi juhatuse liikmetel
  • Ligipääs kolmandatele osapooltele toimub ainult seadusega ettenähtud juhtudel - kohtu otsusega
  • Info muutmine või kustutamine toimub viivitamatult kui seda soovib liige või partner juhul kui see ei takista klubi tegevust ja kui soovival osal ei ole täitmata kohustusi Klubi ees.


Mittetulundusühing Tallinna Snuukriklubi